Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Officiële waarde

Voorgestelde waarde

U moet ingelogd zijn om dit item te bekijken.
Hoe in te schrijven op GDM ?

Federale regering

Algemene informatie

Aanvullende informatie
 • Regering MichelMelden

  • MinistersMelden

   • Eerste ministerMelden

    • Telefoon :

     Fax :

     e-Mail :

     Website :

   • Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperkingMelden

    • Telefoon :

     Fax :

     e-Mail :

     Website :

   • Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude en minister van OntwikkelingssamenwerkingMelden

    • Telefoon :

     Fax :

     e-Mail :

     Website :

   • Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele InstellingenMelden

    • Telefoon :

     e-Mail :

     e-Mail :

     Website :

   • Minister van Veiligheid en Binnenlandse ZakenMelden

    • Telefoon :

     e-Mail :

     Website :

   • Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwenMelden

    • Telefoon :

     e-Mail :

     Website :

   • Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie Melden

    • Telefoon :

     e-Mail :

     e-Mail :

     Website :

     Website :

   • Minister van PensioenenMelden

    • Telefoon :

     Telefoon :

     Fax :

     e-Mail :

     Website :

     Website :

   • Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame OntwikkelingMelden

    • Telefoon :

     Fax :

     e-Mail :

     Website :

   • Minister van Begroting en van Ambtenaren­zaken, belast met de Nationale Loterij en Weten­schaps­beleidMelden

    • Telefoon :

     Fax :

     e-Mail :

     Website :

   • Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegenMelden

    • Telefoon :

     e-Mail :

     Website :

   • Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote StedenMelden

    • Telefoon :

     e-Mail :

     Website :

   • Minister van Defensie, belast met AmbtenarenzakenMelden

    • Telefoon :

     e-Mail :

     e-Mail :

     Website :

     Website :

   • Minister van Digitale agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee. Melden

    • e-Mail :

     Website :

GDM, wat is dat?

GDM, wat is dat?

De Gids der Ministeries is een gids van meer dan 1.200 bladzijden die duizenden inlichtingen bevat over de organisatie van de overheidsdiensten. 

U vindt er de functies en de contactinformatie van de kabinetten en de personen die in de ministeries werken.

 • Meer dan 1.200 bladzijden en 15.000 fiches die regelmatig worden geüpdatet.
 • Een aan de stroom aangepaste zoekmotor die een gebruikscomfort biedt en waardoor u een steeds intuïtievere toegang tot de gegevens krijgt.

Contact opnemen

e-Mail : info@gdm.be
Jourdanstraat 148 - 1060 Brussel
Fax : 02.241.08.32 - BTW 0432.524.483