Diese Website verwendet Cookies.
OK

A

AAPD (NL) - Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie

ABCAL (FR) - Association Belge des Cadres d'Achat et de Logistique

ABEA (NL) - Brussels Energie Agentschap

ABEX (NL) - Associatie van Belgische Experten

ABH (NL) - Agentschap voor Buitenlandse Handel

ABSA (FR) - Association Belge des Syndics et Administrateurs de Biens

ABSU (NL) - Algemene Belgische Schoonmaakunie

ABTO (FR) - Association of Belgian Tour Operators

ABVV (NL) - Algemeen Belgisch Vakverbond

ACLVB (NL) - Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

ACOD (NL) - Algemene Centrale der Openbare Diensten

ACOS IS (NL) - Stafdepartement Inlichtingen en veiligheid

ACOS Ops & Trg (NL) - Stafdepartement operaties en training

ACOS Strat (NL) - Stafdepartement Strategie

ACOS Well being (NL) - Stafdepartement Gezondheid, milieu, kwaliteit van het leven en welzijn

ACS (NL) - Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan

ACT (NL) - Automobiel-Controle en Techniek

ACV (NL) - Algemeen Christelijk Vakverbond van België

ACV-TRANSCOM (NL) - ACV Transport en Communicatie

ADB (NL) - Antwerpse Diamantbank

ADCC (NL) - Algemene Directie Crisiscentrum

ADEPS (FR) - Direction générale du Sport

ADIC (FR) - Association chrétienne des Dirigeants et Cadres

ADL (FR) - *ab_ADL (FR) _DE

AEA (NL) - Associatie van Exploitanten van Aanplakborden

AEN - Agence pour l'Énergie Nucléaire

AEP (FR) - Asociación Española de Paisajistas

AEQES (FR) - Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française

AFRC (FR) - VSOA Federale, gemeenschaps- en gewestadministraties

AFZ (NL) - Administratie van Fiscale Zaken

AG VESPA (FR) - Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen

AGERS (FR) - Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique

AGH (NL) - Havenbedrijf Gent

AGIOn (FR) - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

AGIV (FR) - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

AGRIMADIS (NL) - Groepering van de Alleenvertegenwoordigers van Landbouw-, Tuinbouw- en Tuinmaterieel

AGSL (FR) - Autonoom Gemeentebedrijf stadsontwikkeling Leuven

AGVO - EVO (FR) - Vlaamse Visveiling Oostende (ex-Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende

AHOVOS (FR) - Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelage

AIAPP (FR) - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio

AIDE (FR) - Association Intercommunale pour le Démergement et l'Épuration des communes de la province de Liège

AIE (FR) - Agence Internationale de l'Énergie

AIEC (FR) - Association Intercommunale des Eaux du Condroz

AIEG (FR) - Association Intercommunale d'Etudes et d'Exploitation d'Electricité et de Gaz

AIEM (FR) - Association Intercommunale des Eaux de la Molignée

AIENPN (FR) - Association Intercommunale des Eaux du Nord de la Province de Namur

AIESH (FR) - Association Intercommunale d'Électricité du Sud Hainaut

AIG (FR) - Aangesloten verenigingen

AIG (NL) - Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie

AIHSHSN (FR) - Association intercommunale hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois

AIOMS (FR) - *ab_AIOMS (FR) _DE

AISBS (FR) - Association intercommunale de santé de la Basse-Sambre

AISH (FR) - Association Intercommunale de Soins et d'Hospitalisation

AIVE (FR) - Association Intercommunale pour la Valorisation de l'Eau

AJP (FR) - Association des Journalistes Professionnels

AK (FR) - Arbeitskammer

AKHM (FR) - Association des Kinésithérapeutes de la Haute Meuse

AKOI (FR) - Association des Kinésithérapeutes Omnipraticiens Indépendants

ALACIS (FR) - Association of Public Organisations of landscape Architects of CIS Countries

ALAP (FR) - Association Luxembourgeoise des Architectes Paysagistes

ALDE (NL) - Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie

ALE (FR) - Autonome Lokomotivführer-Gewerkschaften Europa

ALESH (NL) - Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting

ALG (FR) - Association Liégeoise du Gaz

ALR (FR) - VSOA Lokale en regionale besturen

AMDK (FR) - Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

AMO (FR) - Service d'aide en Milieu Ouvert

AMO (FR) - Service d'aide en Milieu Ouvert

ANP (FR) - Associaçião Nacional de Professores

ANPE (FR) - Asociación Nacional de los Profesores Españoles

AOC (FR) - Agentschap voor Onderwijscommunicatie

AOIF (NL) - Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit

APAP (FR) - Associaçaõ Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas

APAQ-W (FR) - Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité

APB (NL) - Algemeen Pharmaceutische Bond

APIM (NL) - Beroepsvereniging der Margarinenijverheid

AQUABRU (NL) - Vereniging voor Brussels Water

AQUAFIN (FR) - Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij

ARA (NL) - Algemeen Rijksarchief en het rijksarchief in de provinciën

ARB (NL) - Adviesraad voor Bioveiligheid

ARGVS (NL) - Vereniging van kunstexperts

ARM (NL) - Adviesraad van de magistratuur

AS (NL) - Agentschap van de Schuld

ASP - Ausschuss für den Schutz des Privatlebens

ASSAM (NL) - Sanering en verbetering voor de volkshuisvesting

ASSURALIA (NL) - Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen

AVBB (NL) - Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België

AWEX (FR) - Agence Wallonne à l'Exportation et aux investissements etrangers

AWIPH (FR) - Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées

AWT (FR) - Agence Wallonne des Télécommunications

AWW (FR) - Antwerpse Waterwerken

AZVD - Ausschuss für den Zugang zu Verwaltungsdokumenten

AgODi (FR) - Agentschap voor Onderwijsdiensten

Agalev (FR) - *ab_Agalev (FR) _DE

B

BAO (NL) - Brussels Agentschap voor de Onderneming

BATO (NL) - Belgische Associatie Tankopslagbedrijven

BBF (NL) - Belgische Baksteenfederatie

BBI (NL) - Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie

BBTK (NL) - Bond der Bedienden Technici en Kaders van België

BCA (FR) - Belgian Courier Association

BCFI (NL) - Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie

BCZ (NL) - Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie

BCZV (NL) - Belgische Confederatie van Zelfstandige Verpleegkundigen

BDLA (FR) - Bund Deutscher Landschaftsarchitekten Bundesgesaeftsstelle

BDP - Business Development and Products

BDP (EN) - Business Development and Products

BDP (FR) - Business Development and Products

BDP (NL) - Business Development and Products

BEAMA (NL) - Belgische Vereniging van Asset Managers

BECEWA (NL) - Centrum voor de studie van water, bodem en lucht

BECI - Brussels Enterprises Commerce & Industry

BECI (EN) - Brussels Enterprises Commerce & Industry

BECI (FR) - Brussels Enterprises Commerce & Industry

BECI (NL) - Brussels Enterprises Commerce & Industry

BELACEN (NL) - Centraal Amerika

BELBAG (NL) - Belgische federatie van grint- en zandbaggeraars

BELGAQUA (NL) - Belgische federatie voor de Watersector

BELGITRANS (NL) - Belgische vereniging voor aandrijftechniek

BELGOSPACE (NL) - Belgische interprofessionele vereniging voor Ruimtevaart-aangelegenheden

BELOTRA (FR) - Union professionnelle Belge des Entreprises de Logistique et de Transport

BELTOP (FR) - Belgian Transport Operators

BELUNED (FR) - Nederland

BEMAS (FR) - Belgian Maintenance Association

BEP (FR) - Bureau Économique de la Province de Namur

BEPA (FR) - Bureau van Europese beleidsadviseurs

BEPOLUX (NL) - Polen

BEU - Benelux Economic Union

BEUC (FR) - Bureau Européen des Unions de Consommateurs

BEW (NL) - Bestuur Economie en Werkgelegenheid

BFB (NL) - Bestuur Financiën en Begroting

BFE - Brussels Fairs and Exhibitions

BFH (NL) - Belgische Federatie van Handelsvertegenwoordigers

BFTB (NL) - Belgische Federatie van Transportorganisatoren in Binnenvaart

BFVB (NL) - Belgische Federatie van Voedselbanken VZW

BFWG (NL) - Belgische Federatie van Wijn en Gedistilleerd

BGD (NL) - Departement VII: Belgische Geologische Dienst

BGHM (NL) - Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

BHRVN (NL) - Brusselse hoge raad voor natuurbehoud

BI-TC (NL) - Brussel Internationaal - Toerisme & Congres

BIA (FR) - Bureau d'Inspection Automobile

BIBF (NL) - Beroepsinstituut van de erkende Boekhouders en Fiscalisten

BIM (NL) - Brussels Instituut voor Milieubeheer

BIPT (NL) - Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

BIRA (NL) - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie

BIRB (NL) - Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

BISA (NL) - Brusselse Instituut voor Statistiek en Analyse

BITD (FR) - Internationaal Bureau voor de Bekendmaking der Toltarieven

BITO (NL) - Belgisch Instituut der Transportorganisatoren

BIV (NL) - Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

BIVV (NL) - Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

BIWD (NL) - Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie

BKO (NL) - *ab_BKO (NL) _DE

BKV (NL) - Belgische Kamer der Verhuizers

BLC (FR) - Bundesverband der Lebensmittelchemiker/-innen im öffentlichen Dienst e.V

BLEU (NL) - Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

BLGV (NL) - Belgische-Luxemburgse Gips Vereniging

BLV (NL) - Belgische Leasing Vereniging

BMP (NL) - Belgische Bouwmaterialen Producenten

BNAP (FR) - Bulgarian National Consumers' Association

BNP (NL) - *ab_BNP (NL) _DE

BNVR (FR) - Natuurpunt, vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen

BOEKH (NL) - Algemene boekhouding van de Staat

BOIC (NL) - Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité

BPB (NL) - Bestuur Plaatselijke Besturen

BPF (NL) - Belgische Petroleum Federatie

BPU (NL) - Belgische Petroleum Unie

BRAFCO (NL) - Belgische federatie der brandstoffenhandelaars

BREL (FR) - Bureau des Relations Extérieures de Liège

BRF - Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

BROH (NL) - Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting

BRUCEFO (NL) - Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise

BRUGEL (NL) - Reguleringcommissie voor Energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BSCA (FR) - Brussels South Charleroi Airport

BSCA (NL) - Brussels South Charleroi Airport

BSD (NL) - *ab_BSD (NL) _DE

BSLA (FR) - Bund Schweizer Landschaftarchitekten

BSP (NL) - *ab_BSP (NL) _DE

BTC (FR) - Bureau voor Technische Controle

BTC (NL) - Belgische Technische Coöperatie

BTO (FR) - Belgian Travel Organisation

BTW (NL) - Belasting op de toegevoegde waarde

BUA (NL) - Koninklijke Beroepsunie der Architecten gediplomeerd door de HAI Sint-Lukas van België

BUL (NL) - Belgische unie van landmeters-experten

BUV (NL) - Bestuur Uitrusting en Vervoer

BVAS (NL) - Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

BVB (NL) - Belgische Vereniging van Banken en beursvennootschappen

BVBL (NL) - Belgische Vereniging van Beursleden

BVBVK (NL) - Beroepsvereniging der Belgische vries en koelnijverheid

BVC (NL) - Belgische Vereniging van Chiropractors

BVDU (NL) - Belgische Vereniging van de Dagbladuitgevers

BVGA (NL) - Belgische Vereniging der Geneesheren-Acupuncturisten

BVI (NL) - Belgisch Verpakkingsinstituut

BVIC (NL) - Belgische Vereniging voor Interne Communicatie

BVK (NL) - Beroepsvereniging van het Krediet

BVKMO (NL) - Belgisch Verbond van Kleine en Middelgrote Ondernemingen

BVLT (NL) - Belgische Vereniging van Laboratorium Technologen

BVO (NL) - Belgische Vereniging voor Osteopathie

BVS (NL) - Beroepsvereniging van de Vastgoedsektor

BVTL (NL) - Belgische Vereniging van Tuinarchitekten en Landschapsarchitekten

BVTL (NL) - Belgische Vereniging van Tuinarchitekten en Landschapsarchitekten

BVUIH (NL) - Belgische Vereniging van Uit- en Invoerhandelaars

BVVM (NL) - Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars

Bloso (FR) - Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

Bvba (NL) - *ab_Bvba (NL) _DE

C

CAAJ (FR) - Conseils d'Arrondissement de l'Aide à la Jeunesse

CAB (FR) - Centrale Administratieve Bibliotheek

CABL (FR) - Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie

CAD (FR) - Conseil de l'Art Dramatique

CADA (FR) - Commission d'Accès aux Documents Administratifs de la Communauté française

CAF (FR) - Centre d'Autoformation et de Formation continuée des personnels de l'enseignement de la Communauté française

CAHC (FR) - Centre d'accueil Les Heures Claires

CAI (FR) - Consumers' Association of Ireland

CANVEK (NL) - Commissie van Advies voor de Niet-Verspreiding van Kernwapens

CAO (NL) - *ab_CAO (NL) _DE

CAPAS (FR) - Comité de l\'Académie Pour les Applications de la Science

CAPT (FR) - Conseil d'Aide aux Projets Théâtraux

CAWET (FR) - Comité van de Academie voor Wetenschappen en Techniek

CB (FR) - Consumentenbond

CBB-H (NL) - Confederatie Bouw van Brussel-Hoofdstad

CBD (NL) - Centrale Betaaldienst

CBN (NL) - Commissie voor Boekhoudkundige Normen

CBP (FR) - Conseil des Bibliothèques Publiques

CBPL (NL) - Ausschuss für den Schutz des Privatlebens

CBS (NL) - college van burgemeester en schepenen

CCAJ (FR) - Conseil Communautaire de l'Aide à la Jeunesse

CCAT (FR) - *ab_CCAT (FR) _DE

CCCA (FR) - *ab_CCCA (FR) _DE

CCIC (NL) - Centrale Cel voor Informatie en Communicatie

CCMB (NL) - Christelijke Centrale der Metaalbewerkers

CCN (FR) - *ab_CCN (FR) _DE

CCOD (NL) - Christelijke Centrale der Openbare Diensten

CCPQ (FR) - Commission Communautaire des Professions et des Qualifications

CCW (FR) - Confédération Construction Wallonne

CD&V (FR) - Christen-Democratisch en Vlaams

CDSCA (NL) - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het ministerie van landsverdediging

CDZ (NL) - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

CEB (NL) - Confederatie der Expediteurs van België

CEBEDEAU (FR) - Centre Belge d'Étude et de Documentation de l'Eau

CECOTEPE (FR) - Centre de Coopération Technique et Pédagogique

CECU (FR) - Confederacion de Consumidores y Usuarios

CEDEFOP - European Center for the Development of Vocational Training

CEDOCA (NL) - Documentatie- en onderzoekscentrum

CEF (FR) - Conseil de l'Éducation et de la Formation

CEHW (FR) - Centre d'Essais Horticoles de Wallonie

CEM (FR) - Conseil de l'Éducation aux Médias

CEO (FR) - Secretaris-generaal

CEO (NL) - Secretaris-generaal

CEPE (FR) - Commissie voor Milieu-etikettering en milieureclame

CEPES (FR) - Centre Provincial d'Enseignement primaire, Secondaire et supérieur pédagogique

CEPESI (FR) - Centre Provincial d'Essais Industriels

CEPINA (NL) - Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie

CEPOL - European Police College

CESI (NL) - Europese Confederatie van Vrije Vakverenigingen

CESRW (FR) - Conseil Économique et Social de la Région wallonne

CFCA - Communautair Bureau voor visserijcontrole

CGB (FR) - Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschland

CGCCR (NL) - Crisis Coördinatie Centrum van de Regering

CGFP (FR) - Confédération Générale de la Fonction Publique

CGFP (FR) - Confédération générale de la Fonction publique

CGT (FR) - Commissariat Général au Tourisme

CGVS (NL) - Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

CHB (NL) - Afdeling Hergebruik van bestuursdocumenten

CHMP (NL) - Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

CHR (FR) - *ab_CHR (FR) _DE

CHRH (FR) - Centre Hospitalier Régional de Huy

CHU (FR) - *ab_CHU (FR) _DE

CHUAP (FR) - Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré

CIBEX (FR) - Chambre des Experts Immobiliers de Belgique

CIBG (NL) - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

CIBRU (NL) - Confederatie van Immobiliënberoepen van Brussel

CIDESER (FR) - Compagnie intercommunale de distribution d'eau de Salles et Robechies

CIESAC (FR) - Intercommunale des eaux de la source les Avins-Groupe de Clavier

CIFoP (FR) - Société royale d'économie politique de Belgique

CILE (FR) - Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux

CIPREA (FR) - Le Centre provincial d'Information et de Prévention pour le respect de l'Enfant et de l'Adolescent

CIRIEC (FR) - Centre International de Recherches et d'Information sur l'Économie publique, sociale et Coopérative

CIRO (FR) - Coöperatieve Irrigatie Ruilverklavering Ophoven

CISAL (FR) - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori

CISAS (FR) - Confederazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi

CIUF (FR) - Conseil Interuniversitaire de la Communauté Française

CIV (NL) - Centrum voor Informatieverwerking

CJCF (FR) - Conseil de la Jeunesse d'Expression Française

CLB (FR) - Centra voor Leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Overheid

CLCV (FR) - Confédération de la consommation, du Logement et du Cadre de Vie

CLPCF (FR) - Centre de Lecture Publique de la Communauté Française

CMEMP (NL) - Commissie voor Milieu-etikettering en milieureclame

CMRO (NL) - Commissie voor de modernisering van de rechterlijke orde

CNE (FR) - Centrale Nationale des Employés région Sud

CNVV (NL) - Commissie voor de Nationale Vraagstukken inzake Verdediging

COB (NL) - Centrum voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven

COBELPA (NL) - Vereniging van de Belgische Fabrikanten van Papierdeeg, Papier en Karton

COBEREC (NL) - Confederatie van de Belgische Recuperatie

COBEREC METALS (NL) - Belgische Federatie voor de Recuperatie van ferro en non-ferro metalen

COBRALO (FR) - Coopérative Brabançonne de Logement

COC (FR) - Christelijke Onderwijs Centrale

COCOF (FR) - Franse Gemeenschapscommissie

COCOM (FR) - Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

CODA (NL) - Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

COE - Council of Europe

COM - Communication, CSR and Compliance

COM (EN) - Communication, CSR and Compliance

COM (FR) - Communication, CSR and Compliance

COM (NL) - Communication, CSR and Compliance

COMP (NL) - Comité voor weesgeneesmiddelen

CONFILL (FR) - Confederazione Italiana Lavoratori Liberi

CONFSAL (FR) - Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

COPENUR (NL) - Permanent Comité voor de Uranium Verrijking

COREPER (NL) - Comité van Permanente vertegenwoordigers

COST - Committee of Senior Officials on Scientific and Technical Research

COV (FR) - Christelijk Onderwijzersverbond

CPBW (NL) - *ab_CPBW (NL) _DE

CPP (EN) - Ausschuss für den Schutz des Privatlebens

CPS (FR) - Conseil wallon de la politique scientifique

CPVO - Community Plant Variety Office

CPVP (FR) - Ausschuss für den Schutz des Privatlebens

CRA-W (FR) - Centre wallon de Recherches Agronomiques - Gembloux

CRAC (FR) - Centre Régional d'Aide aux Communes

CRB (NL) - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

CREG (NL) - Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

CREST (NL) - Comité van Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek

CRISP (FR) - Centre de recherche et d'information socio-politiques

CRP (NL) - Commissie tot Regeling der Prijzen

CSA (FR) - Confedracion Sindical de Trabajadores de las Americas

CSA (FR) - Conseil Supérieur de l'Audiovisuel

CSBCN (FR) - Brusselse hoge raad voor natuurbehoud

CSD (FR) - Chambres Syndicales Dentaires

CSEN (FR) - Confédération Syndicale de l'Education Nationale

CSEP (FR) - Conseil Supérieur transitoire de l'Education Permanente

CSESA (FR) - Conseil Supérieur de l'Enseignement Supérieur Artistique

CSI-CSIF (FR) - Central Syndical Independiente y de Funcionarios

CSN MERIDIAN (FR) - Confederatia Sindicala Nationala

CSPE (FR) - Hoge Raad voor de Economische Beroepen

CTA (FR) - Commission du Théâtre Amateur

CTA (NL) - Centrum voor Technische Automobielinspectie

CTB (NL) - Afdeling Openbaarheid van bestuur

CTI (NL) - *ab_CTI (NL) _DE

CTRI (FR) - Centre de Traitement Régional de l'Information de Namur

CV (NL) - *ab_CV (NL) _DE

CVBA (NL) - *ab_CVBA (NL) _DE

CVMP (NL) - Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

CVOA (NL) - *ab_CVOA (NL) _DE

CVP (NL) - *ab_CVP (NL) _DE

CWATUP (FR) - *ab_CWATUP (FR) _DE

CWEDD (FR) - Conseil Wallon de l'Environnement pour le Développement Durable

CWES (FR) - Conseil wallon de l'économie sociale marchande

CWaPE (FR) - Commission Wallonne pour l'Énergie

CdT - Translation Center for the bodies of the European Union

ChoD (NL) - Chef defensie

Cinematek (FR) - Koninklijk Belgisch Filmarchief

Cinematek (NL) - Koninklijk Belgisch Filmarchief

Comité P (NL) - Vast Comité van toezicht op de Politiediensten

Comm. V (NL) - *ab_Comm. V (NL) _DE

Comm. VA (NL) - *ab_Comm. VA (NL) _DE

CvdR (NL) - Committee of the Regions

D

DAV (NL) - Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging

DAVO (NL) - Dienst voor alimentatievorderingen

DAVS (FR) - Daensmuseum en Archief van de Vlaamse Sociale Strijd (Vzw)

DBB (FR) - Deutscher Beamtenbund und Tarifunion

DBDMH (NL) - Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor het Brusselse Gewest

DCK (NL) - Deposito- en Consignatiekas

DCO (NL) - Deposito's en Consignaties en Verzetbetekeningen

DDMH (NL) - *ab_DDMH (NL) _DE

DDS (FR) - Intercommunale Dender-Durme-Schelde

DEBELUX - Deutsch-Belgisch-Luxemburgische Handelskammer

DECO (FR) - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor

DETABEL (NL) - Groepering van Takel- en bergingsbedrijven van België

DG BudFin (NL) - Algemene Directie Budget en Financiën

DG FMN (NL) - Directoraat-Generaal opleiding

DG HR (NL) - Algemene Directie Human Resources

DG IPR (NL) - Directoraat-Generaal van de Imago en Public Relations

DG JM (NL) - Algemene directie juridische steun en bemiddeling

DG MR (NL) - Algemene Directie Material Resources

DGA (FR) - Algemene directie bestuurlijke politie

DGA/DAC (NL) - Directie van de politie van de verbindingswegen

DGA/DAH (NL) - Directie van de wegpolitie

DGA/DAO (NL) - Directie van de operaties inzake de bestuurlijke politie

DGA/DAR (NL) - Directie van de Algemene Reserve

DGEH (FR) - Direction Générale des Enseignements du Hainaut

DGJ (FR) - Algemene directie gerechtelijke politie

DGJ/DJB (FR) - Directie van de strijd tegen de criminaliteit tegen de goederen

DGJ/DJC (FR) - Directie van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit

DGJ/DJF (FR) - Directie van de strijd tegen de economische en financiële criminaliteit

DGJ/DJMM (FR) - Dienst belast met de gespecialiseerde gerechtelijke opdrachten in militair milieu

DGJ/DJO (NL) - Directie inzake gerechtelijke politie

DGJ/DJP (FR) - Directie van de strijd tegen de criminaliteit tegen de personen

DGJ/DJT (NL) - Directie van de wetenschappelijke en technische politie

DGS (NL) - Algemene directie van de Ondersteuning en het Beheer

DGS/DSA (NL) - Directie van de aankopen

DGS/DSDM (NL) - Medische dienst

DGS/DSE (FR) - Directie van de opleiding

DGS/DSED (NL) - Centrum van de niet-operationele documentatie

DGS/DSF (NL) - Directie financiën

DGS/DSI (NL) - Directie van de interne relaties

DGS/DSJ (NL) - Directie van de juridische dienst, het contentieux en de statuten

DGS/DSL (NL) - Directie van de logistieke steun

DGS/DSM (NL) - Directie van de infrastructuur en de uitrusting

DGS/DSP (NL) - Directie van de mobiliteit en het personeelbeheer

DGS/DSR (NL) - Directie van de recrutering en van de selectie

DGS/DST (NL) - Directie van Telematica

DGS/DSW (NL) - Directie van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

DIE (NL) - Afdeling Dienst voor de Intellectuele Eigendom

DIV (FR) - Inschrijving van de Voertuigen - DIV

DIV (NL) - Directie Inschrijving van de Voertuigen

DIV (NL) - Inschrijving van de Voertuigen - DIV

DL (FR) - Danske Landskabsarkitakter

DN (FR) - Démocratie Nationale (ex Front National - FN)

DOO (NL) - Dienst Onthaal en Orientatie

DOSZ (NL) - Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid

DRO (FR) - Dienst Ruimtelijke Ordening

DVZ (NL) - Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken

DWTI (NL) - Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie

DéFI (FR) - DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant

E

EAS (NL) - European Administration School

EASA - European Aviation Safety Agency

EBPVW (NL) - Eenheid voor Beleidsplanning en Vroegtijdige Waarschuwing

EBWE - Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

ECB - European Central Bank

ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control

ECHA (FR) - Agence européenne des produits chimiques

ECHR - European Court of Human Rights

ECLAC - Economic Commission for Latin America and the Carabbean

ECR (NL) - Europese Conservatieven en Hervormers

ED (FR) - Ecole de Droit

EDA - European Defence Agency

EEA - European Environment Agency

EER (NL) - *ab_EER (NL) _DE

EESC - European Economic and Social Committee

EFD (FR) - Europa van Vrijheid en Democratie EFD

EFD (NL) - Europa van Vrijheid en Democratie

EFRO (NL) - *ab_EFRO (NL) _DE

EFSA - European Food Safety Authority

EFT (FR) - Entreprises de Formation par le Travail

EFTA - European Free Trade Association

EGKS (NL) - *ab_EGKS (NL) _DE

EGPA - European Group of Public Administration

EI (FR) - Entreprises d\'Insertion

EIB - European Investment Bank

EIF - European Investment Fund

EKPIZO (FR) - Consumers Association for the Quality of Life

ELA (FR) - European Logistics Association

EMB (NL) - Executief van de moslims van België

EMCDDA - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

EMEA - European Medicines Agency

EMPA - 4. Euro-mediterrane parlementaire assemblee

EMSA - European Maritime Safety Agency

EMU (NL) - *ab_EMU (NL) _DE

ENISA - European Network and Information Security Agency

ENIT (NL) - Italiaanse nationale dienst voor toerisme

EOF (NL) - *ab_EOF (NL) _DE

EOGFL (NL) - *ab_EOGFL (NL) _DE

EP - Europäisches Parlament

EP (EN) - Europäisches Parlament

EP (NL) - Europäisches Parlament

EPO - European Patent Office

EPSO (NL) - Europees bureau voor Personeelsselectie van de EU

ERA - European Railway Agency

EROV (FR) - Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw

EROV (FR) - Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw

ESA - European Space Agency

ESA (NL) - Voorzieningsagentschap van Euratom

ESCWA - United Nations Economic and Social Commission for Western Asia

ESF (NL) - Europees Sociaal Fonds

ESHS (FR) - Ecole des Sciences Humaines et Sociales

ESPL (FR) - Ecole supérieur de pédagogie de la province de Luxembourg

ESRBHG (NL) - Economische en sociale raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ESV (NL) - *ab_ESV (NL) _DE

ETF - European Training Foundation

ETNIC (FR) - Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication

EU - Europäische Union

EUFED (NL) - European Union Federation of Youth Hostel Associations

EUISS - European Union Institute for Security Studies

EULOS (FR) - European Network of Independent Unions of Local Authority Staffs

EUROCONTROL - European Organisation for the Safety of Air Navigation

EUROFEDOP (FR) - European Federation of Public Service Employees

EUROSTAT (NL) - Bureau voor de Statistiek van de EU

EUSC - European Union Satellite Centre

EVDB (NL) - Taskforce Europees Veiligheids- en Defensiebeleid

Eurofound - European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Eurojust - European Judicial Cooperation Unit

Europol - European Police Office

F

FABA vzw (NL) - Federatie van Algemene Bouwaannemers

FABI (FR) - Fédération royale d'Associations Belges d'Ingénieurs civils, d'Ingénieurs agronomes et de bioingénieurs

FAGG (NL) - Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

FAM (NL) - Federatie Automateriaal

FANC (NL) - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

FAO - Food and Agricultural Organization of the United Nations

FAO (NL) - Fonds voor Arbeidsongevallen

FASD (FR) - Fédération de L'Aide et des Soins à Domicile

FASGA (FR) - Federación de Asociaciones Sindicales

FAU (FR) - Faculté d'Architecture et d'Urbanisme

FAVV (NL) - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FBAA (NL) - Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en van reisorganisatoren

FBVC (NL) - Federaal borstvoedingscomité

FBZ (NL) - Fonds voor de Beroepsziekten

FCB (NL) - Federatie van Cinema's van België

FCUD (NL) - Fonds voor collectieve Uitrustingen en Diensten

FDK (FR) - Fédération de Défense des Kinésithérapeutes

FEBE (NL) - Federatie van de Betonindustrie

FEBECOOP (NL) - Belgische Federatie van de Coöperatieven

FEBEG (NL) - Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven

FEBELCAR (NL) - Koninklijke Belgische Federatie der rijtuigmakerij en bijhorende ambachten

FEBELCEM (NL) - Federatie van de Belgische Cementnijverheid

FEBELFIN (NL) - Belgische Federatie van de Financiële sector

FEBELGRA (NL) - Federatie van de Belgische Grafische industrie

FEBETRA (NL) - Koninklijne Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners

FEBEV (NL) - Federatie van het Belgisch Vlees

FEBEX (FR) - Federatie van belgische expertenverenigingen FEBEX

FEBEZO (NL) - Federatie van Belgische Zelfstandige Ondernemers

FEBIAC (NL) - Belgische Federatie van de Automobiel- en tweewielerindustrie

FECAMO (NL) - Belgische Federatie der Aannemers van tegel- en Mozaïekwerken

FEDAFIN (FR) - Fédération des Agents Financiers francophones

FEDAGRIM (NL) - Belgische Federatie van de uitrusting voor de landbouw, de tuinbouw, de veeteelt en de tuin

FEDASIL (FR) - Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers FEDASIL

FEDBETON (NL) - Federatie Voor Stortklaar Beton

FEDCOM (NL) - Directie-generaal Federale Accountant

FEDELEC (NL) - Beroepsorganisatie voor elektrotechnische ondernemers

FEDEMAR (NL) - Belgische Federatie der Bosuitbaters en houthandelaars

FEDERAUTO (NL) - Belgische Confederatie van de Autohandel en- Reparatie en van de aanverwante sectoren

FEDERGON (NL) - Federatie van Partners voor Werk

FEDERPLAST.BE (NL) - Vereniging van producenten van Kunststof- en rubberartikelen

FEDERVELO (NL) - Federatie van fabrikanten, constructeurs, assembleurs, grossiers, invoerders en algemeen vertegenwoordigers van de fietsindustrie van België

FEDICER (NL) - Verbond der keramische nijverheid van België en van Luxemburg

FEDICT (NL) - FOD Informatie- en Communicatietechnologie

FEDIEX (NL) - Verbond van ontginnings- en veredelingsbedrijven van onbrandbare gesteenten

FEDIS (NL) - Belgische federatie van de Distributie

FEDUSTRIA (NL) - Belgische Federatie van de ondernemingen van de hout-, meubel- en textiel industrie

FEMA (NL) - Beroepsvereniging van de bouwhandelaar

FENAVIAN (NL) - Nationale Federatie der fabrikanten van Vleeswaren en Vleesconserven

FENU (FR) - Fonds d'Equipement des Nations Unies

FEPRABEL (FR) - Fédération des Courtiers d'Assurances et Intermédiaires financiers de Belgique

FERUBEL (NL) - Federatie van Rustoorden van België

FETRA (NL) - Federatie der papier- en kartonverwerkende bedrijven

FEVAR (NL) - Federatie van Auto-onderdelen en Recyclagebedrijven

FEVIA (NL) - Federatie van de Voedingsindustrie

FF (FR) - Frie Funktionaerer

FFP (FR) - Fédération Française du Paysage

FFPE (FR) - Fédération de la Fonction Publique Européenne

FGAF (FR) - Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires

FGFC (FR) - Fédération Générale de la Fonction Communale

FGGA (NL) - VSOA Federale, gemeenschaps- en gewestadministraties

FGWO (FR) - Fonds Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek

FIA (NL) - Fonds voor de Inspectie Automobielen

FIEC (FR) - Fédération de l'Industrie Européenne de la Construction

FIF (NL) - Fonds voor spoorweginfrastructuur

FIGGA (FR) - Financieringsintercommunale voor de Gemeenten van Gaselwest

FIL (FR) - Foire Internationale de Liège

FILA (FR) - Félag Islenskra Landslagsarkitekta

FIMOP (NL) - Belgische vereniging van Fabrikanten, Invoerders en verdeelers voor industriële hydraulica, Pneumatica en automatisatiseringen aanverwante technieken

FIN - Finance

FIN (EN) - Finance

FIN (FR) - Finance

FIN (NL) - Finance

FINEA (FR) - Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse

FINEXPO (NL) - Comité voor Financiële steun aan de Export

FINIWO (FR) - Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen

FIT - Flanders Investment & Trade

FITA (FR) - Vzw Flanders International Technical Agency

FITA (FR) - Flanders International Technical Agency

FIVA (FR) - Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector

FK (FR) - Federacja Konsumentow

FKHNB (NL) - Federatie der Kamers voor Handel en Nijverheid van België

FLAG (FR) - Flemish Aerospace Group

FMD (NL) - Financiële markten et Diensten

FMP (FR) - Faculté de Médecine et de Pharmacie

FNCD (FR) - Fédération Nationale des Compagnies Dramatiques de langue française

FNUCM (FR) - Fédération Nationale des Unions des Classes Moyennes

FOCI (FR) - Fonds Culturele Infrastructuur

FOD (NL) - *ab_FOD (NL) _DE

FOD P&O (NL) - FOD Personeel en Organisatie

FOREM (FR) - Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

FPIM (NL) - Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

FPM (NL) - Federale Participatie- en Investeringsmaatschappijmaatschappij

FPMS (FR) - Faculté Polytechnique

FPMs (FR) - Faculté Polytechnique de Mons

FPSE (FR) - Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education

FPW (FR) - Filière Porcine Wallonne

FR (FR) - Forbrukerrådet

FR (FR) - Forbrugerrådet

FRA (NL) - European Union Agency for Fundamental Rights

FRC (FR) - Fédération Romande des Consommateurs

FRCE (FR) - Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost

FRDO (NL) - Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

FRFC (FR) - Fonds de la Recherche Fondamentale Collective

FRGE (NL) - Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost

FRIA (FR) - Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture

FRONTEX - European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders

FRS-FNRS-CFB (FR) - Fonds de la Recherche Scientifique Communauté Française

FRSM (FR) - Fonds de la Recherche Scientifique Médicale

FRWB (NL) - Federale Raad voor Wetenschapsbeleid

FS (FR) - Faculté des Sciences

FSMA - Financial Services & Markets Authority (ex CBFA)

FTI-EII (FR) - Faculté de Traduction et d'Interprétation

FUCaM (FR) - Facultés Universitaires Catholiques de Mons

FUNDP (FR) - Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix

FVF (FR) - Federatie voor verzekerings- en financiële tussenpersonen

FVIB (FR) - Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen

FWA (FR) - Fédération Wallonne de l'Agriculture

FWEG (FR) - Faculté Warocqué d'Economie et de Gestion

FWH (FR) - Fédération Wallonne Horticole

FWO (FR) - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen

FWO (FR) - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

I

IAB (NL) - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

IACSSO (NL) - Informatie- en Adviescentrum voor Schadelijke Sektarische Organisaties

IADB - Inter-American Development Bank

IAEA - International Atomic Energy Agency

IASIA - International Association of Schools and Institutes of Administration

IAWM - Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

IBE (NL) - Brusselse Elektriciteitsintercommunale

IBG (NL) - Brusselse Gasintercommunale

IBJ (NL) - Instituut voor Bedrijfsjuristen

IBOGEM (FR) - Intercommunale voor huisvuilverwijdering voor Burcht en Omliggende Gemeenten

IBR (NL) - Instituut van de Bedrijfsrevisoren

IBRD - International Bank for Reconstruction and Development

IBW (FR) - Intercommunale du Brabant Wallon

ICAO - International Civil Aviation Organization

ICB (NL) - Instituut voor de autocar en de autobus

ICC (FR) - Chambre de Commerce Internationale

ICCB (NL) - Interdepartementeel Coördinatie-Comité inzake Bewapening

ICDI (FR) - Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices de la région de Charleroi

ICDO (NL) - Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

ICJ - International Court of Justice

ICRC - International Committee of the Red Cross

ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes

ICT (NL) - Informatie- en communicatietechnologie

ICTR - International Criminal Tribunal for Rwanda

ICTY - International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

ICW (FR) - Intergemeentelijk samenwerkingsverband van het land van Waas

ICZ (NL) - Interministerieel Comité voor het Zetelbeleid

IDA - International Development Association

IDEA (FR) - Intercommunale de Développement Économique et d'Aménagement des régions de Mons-Borinage et du Centre

IDEFIN (FR) - Intercommunale pure d'Électricité, de Gaz et de Télécommunication

IDEG (FR) - Intercommunale de Distribution d'Électricité et de Gaz

IDELUX (FR) - Intercommunale pour le Développement Économique durable de la province de Luxembourg

IDELUX Finances (FR) - Intercommunale de Financement pour l'Equipement économique de la province de Luxembourg

IDEN (FR) - Intercommunale de distribution d'eau de Nandrin-Tinlot et environs

IDETA (FR) - Intercommunale de Développement

IDM (FR) - Intercommunale Durme Moervaart

IDPBW (NL) - Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

IEC (NL) - Interministeriële Economische Commissie

IECBW (FR) - Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wallon

IEFA (NL) - internationale en europese financiële aangelegenheden

IEG (FR) - Intercommunale d'Etude et de Gestion

IEH (FR) - Intercommunale d'Electricité du Hainaut

IESA (FR) - Intercommunale d'Enseignement Supérieur d'Architecture

IFAD - International Fund for Agricultural Development

IFAPME (FR) - Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises

IFAS (FR) - International Fair & Congress Services

IFC - Internationla Finance Corporation

IFC (FR) - Institut de la Formation en cours de carrière

IFIGA (FR) - Intercommunale pure de Financement pour les communes francophones de Gaselwest

IGEMO (FR) - Intergemeentelijke vereniging voor Ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving

IGH (FR) - Intercommunale de Gaz du Hainaut

IGL (FR) - Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg

IGM (NL) - Algemene inspectiedienst

IGO (NL) - Instituut voor de gerechtelijke opleiding

IGRETEC (FR) - Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Études Techniques et Économiques

IIAS - International Institute of Administrative Sciences

IIKW (FR) - Interuniversitair Instituut Kernwetenschappen

IILE-SRI (FR) - Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs

IISN (FR) - Institut Interuniversitaire des Sciences nucléaires

IKA (FR) - Investeringsintercommunale voor gemeenten van de Kempen en het Antwerpse

IL (FR) - Intergemeentelijke vereniging Interleuven

ILI (FR) - Irish Landscape Institute

ILO - International Labour Organization

ILVA (FR) - Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu

ILVO (FR) - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

IMAJE (FR) - Intercommunale des Modes d'Accueil pour Jeunes Enfants

IMEA (FR) - Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen

IMEWO (FR) - Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen

IMF - International Monetary Fund

IMO - International Maritime Organization

IMOG (FR) - Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid in het gewest Kortrijk

IMSIR (FR) - Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek

IMSTAM (FR) - Intercommunale d'œuvres Médico-Sociales des arrondissements Tournai-Ath-Mouscron et cantons limitrophes

IMWV (FR) - Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen

INASEP (FR) - Intercommunale Namuroise de Services Publics

INBO (FR) - Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

INCOVO (FR) - Intergemeentelijk samenwerkingsverband

INESU (FR) - 3. Institut pour l'embellissement, l'aménagement, l'équipement et la gestion des sites universitaires

INFOSEC (NL) - Veiligheid van de Informatiesystemen

INR (NL) - Instituut voor de Nationale Rekeningen

INTERGEM (FR) - Intercommunale vereniging voor energieleveringen in Midden-Vlaanderen

INTERLUX (FR) - Intercommunale pour la Distribution d'Énergie dans la province de Luxembourg

INTEROST - Interkommunale Elektrizitäts- und Gasgesellschaft der Ostgebiete

INTERSUD (FR) - Association Intercommunale pour le développement économique et l'aménagement du territoire du Sud-Hainaut

INTRADEL (FR) - Intercommunale de Traitement des Déchets de la région Liégeoise

IOC - International Olympic Committee

IOF - The International Organisation of the Francophonie

IOK (FR) - Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen - Afvalbeheer

IOK (FR) - Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen

IOM - International Organization for Migration

IPALLE (FR) - Intercommunale de Propreté Publique du Hainaut occidental

IPAM (FR) - Institut Provincial des Arts et Métiers

IPB (FR) - L'Immobilière Publique du centre et de l'est du Brabant Wallon

IPC (FR) - International Press Center

IPC (NL) - International Press Center

IPC (NL) - Internationaal Perscentrum - Brussel

IPEA (FR) - Institut Provincial d'Enseignement Agronomique de la Reid

IPES (FR) - Institut Provincial d'Enseignement Secondaire

IPES (FR) - Institut Provincial d'Enseignement Secondaire

IPFH (FR) - Intercommunale Pure de Financement du Hainaut

IPPJ (FR) - Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse

IPW (FR) - Institut du Patrimoine Wallon

IRAS - International Review of Administrative Sciences

IRE (NL) - Nationaal Instituut voor Radio-Elementen

IRIS (NL) - Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking

ISACF (FR) - Institut Supérieur d'Architecture de la Communauté Française

ISALA (FR) - The Israeli Association of Landscape Architects

ISBW (FR) - Intercommunale Sociale du Brabant Wallon

ISOSL (FR) - Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège

ISPPC (FR) - Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi

ISSeP (FR) - Institut Scientifique de Service Public de la Région wallonne

IST (FR) - Instituut Samenleving en Technologie

ISVAG (FR) - Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten

IT - Information technologies

IT (EN) - Information technologies

IT (FR) - Information technologies

IT (NL) - Information technologies

ITB (NL) - Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren

ITLB (NL) - Instituut Wegtransport en Logistiek België

ITP (FR) - Institut Technique Provincial

ITU - International Telecommunication Union

ITUC - International Trade Union Confederation

ITUC-Africa (FR) - African Regional Organisation of the ITUC

ITUC-Asia Pacific (FR) - ITUC Regional Organisation for Asia-Pacific

IV-NIOOO (NL) - Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

IVA (FR) - *ab_IVA (FR) _DE

IVAGO (FR) - Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en Omstreken

IVAREM (FR) - Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen

IVBO (FR) - Intercommunale voor Vuilverwijdering en -Verwerking voor Brugge en Ommeland

IVEG (FR) - Intercommunale voor Energie

IVEKA (FR) - Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse

IVIO (FR) - Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam milieubeheer voor Izegem en Ommeland

IVLA (FR) - Intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse Ardennen

IVM (FR) - Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland

IVOO (FR) - Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland

IVVO (FR) - Intercommunale voor Vuilverwijdering en verwerking voor de sector Veurne en Ommeland

IVW (FR) - Intercommunale voor verkavelingen en woningbouw

IWEPS (FR) - Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique

IWM (FR) - Intercommunale Watermaatschappij

IWOIB (NL) - Instituut ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en de innovatie van Brussel

IWONL (NL) - *ab_IWONL (NL) _DE

IWT (FR) - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

IWVA (FR) - Intercommunale Waterleidingsmaatschappij Veurne Ambacht

IWVB (FR) - Intercommunale voor Waterbedeling Vlaams-Brabant

J

JEP (NL) - Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame

JET (FR) - *ab_JET (FR) _DE

JTAfdelingshoofd (FR) - Afdelingshoofd

Jeunesse (FR) - Directie

Johan Van Der Biest (Wienerberger) (FR) - Voorzitter

K

K.U.Leuven (FR) - Katholieke Universiteit Leuven

KAGB (FR) - Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

KANTL (FR) - Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

KAOW (NL) - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen

KBAC (NL) - Koninklijke Belgische Aero-Club

KBB (NL) - Koninklijke Bibliotheek van België

KBCD (NL) - Koninklijk Belgisch Comité voor de Distributie

KBIN (NL) - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

KBO (NL) - Kruispuntbank van Ondernemingen

KCE (NL) - Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

KCLE (NL) - Koninklijk Confederatie der Landmeters-experten

KCML (FR) - Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest

KHID (NL) - Koninklijke Hoger Instituut voor Defensie

KIK (NL) - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

KK (FR) - Kuluttajat-Konsumenterna ry

KLM (NL) - Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

KM (FR) - Keuringsbureau Motorvoertuigen

KMI (NL) - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

KMILO (NL) - Koninklijk Militair Instituut voor Lichamelijke Opvoeding

KMKG (NL) - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

KMO (NL) - *ab_KMO (NL) _DE

KMS (NL) - Koninklijke Muntschouwburg

KMS (NL) - Koninklijke Militaire School

KMSKA (FR) - Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen

KMSKB (NL) - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

KRID (FR) - Kamer van Geregistreerde Ingenieur-Deskundigen

KSB (NL) - Koninklijke Sterrenwacht van België

KSZ (NL) - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

KVAB (FR) - Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

KVBM (NL) - Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders

KVIV (FR) - Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging

Kavex (FR) - Kamer van Vastgoed-Experten

Kepka (FR) - Consumers'Protection Centre

Kon. VIB (FR) - Koninklijke Vlaamse Imkersbond

N

N-VA (FR) - Nieuw-Vlaamse Alliantie

NACPH (FR) - National Association for Consumer Protection in Hungary

NAFTA - North America Free Trade Association

NAR (NL) - Nationale Arbeidsraad

NAREDI (NL) - Federatie voor de Handel en nijverheid in natuur-, Reform en Dieetwaren in België

NATO - North Atlantic Treaty Organization

NAVAP (NL) - Koninklijk Nationaal verbond Aannemers van Plafonneer- cement-, staff- en ornamentwerk, droge bepleistering, dekvloeren, voegwerk en gevelreiniging

NAVB (NL) - Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf

NBB (NL) - Nationale Bank van België

NBN (NL) - Bureau voor Normalisatie

NCC (FR) - National Consumer Council

NCDAB (NL) - Nationaal college van deskundigen architecten van België

NCF (FR) - Nederlandse Categoriale Vakvereniging Financiën

NCK (NL) - Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel

NCRK (NL) - Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

NFWO (NL) - Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek

NGI (NL) - Nationaal Geografisch Instituut

NGO (NL) - *ab_NGO (NL) _DE

NICC (NL) - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

NICE (NL) - Nationale implementatie- en coordinatieeenheid

NIRAS (NL) - Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen

NKRW (NL) - Nationaal Kantoor voor roerende waarden

NLA (FR) - Norske Landskapsarkitekters Forening

NNBVV (FR) - Nationale Neutrale Beroepsorganisatie voor Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen

NOB (NL) - Nationaal Orkest van België

NOBELUX (FR) - Sweden

NOE (NL) - Nationale Opsporingseenheid

NOS (NL) - *ab_NOS (NL) _DE

NPB (NL) - Nationale Plantentuin van België

NS (FR) - Neytendasamtökin

NSD-MUP-a (FR) - Nezavisni Sindikat Djelatnika-MUP-a

NSF (NL) - Nationale School voor Fiscaliteit en financiën

NSZ (NL) - Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen

NSZ (NL) - Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen

NTF (FR) - Propriétaires Ruraux de Wallonie - Nature, Terres et Forêts

NUOD (NL) - Nationale Unie van de Openbare Diensten

NV (NL) - *ab_NV (NL) _DE

NVIL (NL) - Nationale Vereniging der Invaliden van het Leger

NVKVV (FR) - Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegskundigen en Vroedvrouwen

NVSM (NL) - Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten

NVTL (FR) - Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitektuur

O

OCB (FR) - Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie

OCCN (NL) - Nationaal Centrum voor wetenschappelijk en technisch Onderzoek der Cementnijverheid

OCHA - Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

OCMW (NL) - *ab_OCMW (NL) _DE

OCU (FR) - Organizacion de Consumidores y Usuarios

OCW (NL) - Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

ODS (NL) - Ondersteunende dienst van de schuld

OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development

OFO (NL) - Opleidingsinstituut van de Federale Overheid

OHCHR - Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

OHIM - Office for Harmonisation in the Internal Market (trade marks and designs)

OIB (NL) - Bureau infrastructuur en logistiek van de EU - Brussel

OIL (NL) - Bureau Infrastructuur en logistiek van de EU - Luxemburg

OISP (FR) - Organismes d\'Insertion Socio-Professionnelle

OIVO (NL) - Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties

OLAF (FR) - Europees bureau voor fraudebestrijding

OMAPBW (FR) - Office des Métiers d'Art de la Province du Brabant Wallon

OMPS (NL) - Ombudsman voor de postsector

ONA (FR) - Œuvre Nationale des Aveugles

ONDD - Office national du ducroire | Nationale Delcrederedienst

ONDD (EN) - Office national du ducroire | Nationale Delcrederedienst

ONDD (FR) - Office national du ducroire | Nationale Delcrederedienst

ONDD (NL) - Office national du ducroire | Nationale Delcrederedienst

ONE (FR) - Office de la Naissance et de l'Enfance

OPAC (FR) - Oost-Vlaamse Politieacademie

OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

OPM (FR) - Consumers' Organisation of Macedonia

OPT (FR) - Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles

OPZ Geel (FR) - Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

OPZC Rekem (FR) - Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

ORGECO (FR) - Organisation Générale des Consommateurs

ORI (NL) - Organisatie van Raadgevende Ingenieurs, engineering- en consultancybureaus

ORW (FR) - Opéra Royal de Wallonie

OSCE - Organization for Security and Cooperation in Europe

OSHA - European Agency for Safety and Health at Work

OSM (FR) - Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer

OTIS (FR) - Office national Israélien de Tourisme

OTO (NL) - *ab_OTO (NL) _DE

OV (FR) - *ab_OV (FR) _DE

OVAM (FR) - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

OVMB (FR) - Oostvlaams Milieubeheer

OZ (FR) - Onafhankelijk Ziekenfonds

Open VLD (FR) - Vlaamse Liberalen en Democraten

P

PAC (FR) - Autonoom Haven van Charleroi

PAC (FR) - Provinciaal Agrarisch Centrum "Blauwe Stap"

PACO (FR) - Port Autonome du Centre et de l'Ouest

PAL (FR) - Autonome Haven van Luik

PAN (FR) - Autonoom Haven van Namen

PBE (NL) - Provinciale Brabantse Energiemaatschappij

PBL (FR) - 2.6. Provinciale Bibliotheek Limburg

PBO (FR) - Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen

PBW (NL) - Preventie en bescherming op het werk

PCBA (FR) - Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid

PCDR (FR) - *ab_PCDR (FR) _DE

PCE (NL) - Provinciale Controle-Eenheden

PCLB (FR) - 1.2 Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding

PCM (FR) - Dienst 83: Provinciaal Centrum voor Milieu-onderzoek

PCVO (FR) - Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Waas en Durme

PDCO (NL) - Comité Kindergeneeskunde

PDG - Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft

PE (FR) - Europäisches Parlament

PFB (FR) - Parlement francophone bruxellois

PFF (FR) - Partei für Freiheit und Fortschritt

PFS (NL) - Prijzen commissie voor Farmaceutische Specialiteiten

PHALA (FR) - Panhellenic Association of Landscape Architects

PHARE (FR) - Aide aux personnes handicapées

PHTI (FR) - Provinciaal Handels en Taalinstituut

PIAA (FR) - Latvian consumers rights' protection association

PIBO (FR) - Provinciaal onderwijs

PIBVD (FR) - Hamme

PIDPA (FR) - Provinciale en Intercommunale Drinkwater-maatschappij der Provincie Antwerpen

PIH (FR) - Ronse

PIHS (FR) - Provinciaal Instituut voor Haartooi en Schoonheidszorgen

PIKOH (FR) - Provinciale secundaire School-Afdeling Kunst

PISC (FR) - *ab_PISC (FR) _DE

PISO (FR) - Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs

PIVA (FR) - Oudenaarde

PIVO (FR) - De Operationele Diensten

PLOT (FR) - 1.7. Provincie Limburg Opleiding en Training

PM (FR) - Provinciale Middenschool

PMCP (FR) - Museum Constant Permeke

PMO (NL) - Bureau beheer en afwikkeling van individuele rechten van de EU

PMS (FR) - *ab_PMS (FR) _DE

PMSS (FR) - Museum Stijn Streuvels "Het Lijsternest"

PMV nv (FR) - ParticipatieMaatschappij Vlaanderen

POD (NL) - *ab_POD (NL) _DE

POD DO (NL) - POD Duurzame ontwikkeling

POM-Antwerpen (FR) - Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen

POM-Oost-Vlaanderen (FR) - Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen

POM-West-Vlaanderen (FR) - Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen

POVLT (FR) - Provinciaal Onderzoek- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw Instituut Arthur Olivier

PPE (NL) - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten)

PPK (FR) - Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit "Pamel"

PR (FR) - Openbare betrekkingen

PRD (FR) - *ab_PRD (FR) _DE

PREVENT (NL) - Instituut voor Preventie en welzijn op het werk

PS (FR) - Parti Socialiste

PSBLO (FR) - Buggenhout

PSBO (FR) - De Sterretjes

PSBSO (FR) - Buggenhout

PSI (FR) - *ab_PSI (FR) _DE

PTB (FR) - Partij van de Arbeid van België

PTI (FR) - Ninove

PTI (FR) - Provinciaal Technisch Instituut

PTI (FR) - Zottegem

PVD (FR) - *ab_PVD (FR) _DE

PVDA (NL) - Partij van de Arbeid van België

PVV (NL) - *ab_PVV (NL) _DE

PWA (NL) - *ab_PWA (NL) _DE

S

S&D (NL) - Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats

SA (NL) - Schouwingscentrum voor Auto's

SAAE (FR) - Service d'accueil et d'aide éducative

SABAM (NL) - Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers

SAED (FR) - *ab_SAED (FR) _DE

SAHMO et AUTILUX (FR) - Service d'Accompagnement des personnes Handicapées adultes en Milieu Ouvert

SAJ (FR) - Service de l'Aide à la Jeunesse

SALA (FR) - Association of Landscape Architects of Serbia

SAMI (FR) - Service d'Analyses des Milieux Intérieurs

SARO (FR) - Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - OnroerendErfgoed

SARiV (FR) - Internationaal Vlaanderen

SAV (FR) - Koninklijke beroepsvereniging goederenvervoerders Vlaams Gewest en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

SBR (FR) - School voor Bestuursrecht

SCA (FR) - Autosécurité

SCK (NL) - Studiecentrum voor Kernenergie

SCTA (FR) - Service central de traduction allemande

SDFB (FR) - Société démographique francophone de Belgique

SDMV (NL) - Sociale Dienst van De FOD Mobiliteit en Vervoer

SELOR (NL) - Selectiebureau van de federale overheid

SEO (FR) - Sociale Economie Oostende

SEREAL (FR) - Service de Remplacement Agricole de la province de Luxembourg

SERV (FR) - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

SHAPE - Supreme Headquarters Allied Powers Europe

SI (FR) - Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

SIC-OVS (FR) - Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel

SIC-OVS (NL) - Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel

SIGMA (NL) - Federatie van de algemene vertegenwoordigers van materieel voor openbare en private werken, bouw en voor goederenbehandeling

SIMOGEL (FR) - Société Intercommunale pour la distribution de Gaz, d'Électricité et de la télédistribution dans la région de Mouscron

SIPPT (FR) - Service interne de prévention et de protection du travail

SIPPT (FR) - Service Interne de Prévention et de Protection

SK (FR) - Sveriges Konsumentrad

SK (FR) - Suomen Kuluttajaliitto

SLAIE (FR) - *ab_SLAIE (FR) _DE

SLF (FR) - Société de Leasing, de Financement et d'Economies d'Energie

SLGH (FR) - La Société du Logement de Grâce-Hollogne

SMAK (FR) - Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

SMBC (FR) - Sumitomo Mitsui Banking Corporation

SOCIUS (FR) - Steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

SOFICO (FR) - Société wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures

SOGEPA (FR) - Société wallonne de gestion et de participations

SOKREMA (FR) - Sociale Woonkrediet voor Vlaanderen

SOLVA (FR) - Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor ruimtelijke Ordening en Socio-economische expansie

SOMA (NL) - Directie Studie- en documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij

SORELO (NL) - Regionale Huisvestingmaatschappij voor Groot-Brussel

SOS (FR) - Consumers Defence Association of the Czech Republic

SOWAER (FR) - Société Wallonne des Aéroports

SOWALFIN (FR) - Société Wallonne de Financement et de garantie des petites et moyennes entreprises

SOWECSOM (FR) - Société Wallonne d'Économie Sociale Marchande

SP (FR) - *ab_SP (FR) _DE

SPAQuE (FR) - Société Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement

SPGE (FR) - Société Publique de Gestion de l'Eau

SPI (FR) - Agence de développement pour la Province de Liège

SPJ (FR) - Service de Protection de la Jeunesse

SPMT (FR) - Service de Prévention et de Médecine du Travail des communautés française et germanophone de Belgique

SPO - Strategy, Projects and Organization

SPO (EN) - Strategy, Projects and Organization

SPO (FR) - Strategy, Projects and Organization

SPO (NL) - Strategy, Projects and Organization

SPPS (FR) - Service Provincial de Promotion de la Santé

SRFB (FR) - Société Royale Forestière de Belgique

SRIW (FR) - Société Régionale d'Investissement de Wallonie

SRWT (FR) - Société Régionale Wallonne du Transport

STIN (FR) - Stafdienst Infrastructuur

STV (FR) - Stichting Innovatie en Arbeid Vlaanderen

SW (FR) - Stiftung Warentest

SWCS (FR) - Société Wallonne du Crédit Social

SWL (FR) - Société Wallonne du Logement

SYNERGRID (NL) - Federatie van de Elektriciteits- en Gasnetbeheerders in België

U

UA (FR) - Universiteit Antwerpen

UAM - Underwriting and Account Management

UAM (EN) - Underwriting and Account Management

UAM (FR) - Underwriting and Account Management

UAM (NL) - Underwriting and Account Management

UBA (NL) - Unie van Belgische Adverteerders

UBIC (NL) - Belgische Unie van Installateurs van Centrale verwarming, Sanitair, klimaatregeling en aanverwante beroepen

UCL (FR) - Université Catholique de Louvain

UCM (FR) - Syndikale Unie van de Belgische Middenstand

UCV (FR) - Unie der Continentale Vaart

UEPC (FR) - Union Européenne des Promoteurs-Constructeurs aisbl

UFAWB (FR) - Union des Fédérations apicoles de Wallonie et de Bruxelles

UFC - Que Choisir (FR) - Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir

UFCFP (FR) - Union Fédérale des Cadres des Fonctions Publiques -CGC

UFCFP-CGC (FR) - Union Fédérale des Cadres des Fonctions Publiques

UFLDB (FR) - Union Francophone des Laboratoires Dentaires de Belgique

UGent (FR) - Universiteit Gent

UHasselt (FR) - Universiteit Hasselt

UITP (FR) - Union Internationale des Transports Publics

UKFGB (FR) - Union des Kinés Francophones et Germanophones de Belgique

UKILL (FR) - Union des Kinésithérapeutes Indépendants Liège-Luxembourg

UKZKF (NL) - Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

ULB (FR) - Université Libre de Bruxelles

ULC (FR) - Union Luxembourgeoise des Consommateurs

ULEB (NL) - Koninklijke maatschappij van Landmeters Experten van onroerende goederen

ULg (FR) - Université de Liège

UMONS (FR) - Université de Mons

UN - United Nations

UN-HABITAT - United Nations Human Settlement Programme

UNAIDS - Joint United Nations Programme on Hiv-Aids

UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development

UNDP - United Nations Development Programme

UNECA - United Nations Economic Commission for Africa

UNECE - United Nations Economic Commission for Europe

UNEP - United Nations Environment Programme

UNESCAP - United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNFIP - United Nations Fund for International Partnerships

UNFPA - United Nations Population Fund

UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees

UNICEF - United Nations Children's Fund

UNIDO - United Nations Industrial Development Organization

UNIFEM - United Nations Development Fund for Women

UNISOC (NL) - Unie van socialprofitondernemingen

UNITAN (NL) - Belgisch verbond voor lederlooierij en zeemtouwerij

UNITEX (NL) - Nationale Unie van kaderleden uit de Textielindustrie

UNIZO (FR) - Unie van Zelfstandige Ondernemers

UNO - United Nations Organization

UNODC - United Nations Office on Drug and Crime

UNOG - United Nation Office at Geneva

UNON - United Nations Office at Nairobi

UNOV - United Nations Office at Vienna

UNPLIB (FR) - Union Nationale des Professions Libérales et Intellectuelles de Belgique

UNRIC - United Nations Regional Information Center for Western

UNRISD - United Nations Research Institute for Social Development

UNRWA - United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

UNSP (FR) - Union Nationale des Services Publics - secteur Finances

UNWTO - World Tourism Organization

UOL (NL) - Unie van Ondernemingsloketten

UPAV (FR) - Union Professionnelle des Agences de Voyages

UPEX (NL) - Beroepsvereniging der automobieldeskundigen van België

UPPR (FR) - Beroepsvereniging van belgische vezelcement producenten

UPTR (NL) - Unie van professionele transporteurs en logistieke ondernemers

UPU - Universal Postal Union

USI (FR) - União dos Sindicatos Independentes

USL (FR) - Université Saint-Louis - Bruxelles

USPPI (FR) - Unione Sindacati Professionisti Pubblico, Privato Impiego

USS (NL) - Unie van erkende Sociale Secretariaten van werkgevers

UWAC (FR) - Union Wallonne des Aviculteurs et Cuniculteurs

UWE (FR) - Union Wallonne des Entreprises

UZ (NL) - *ab_UZ (NL) _DE

UZGent (FR) - Universitair Ziekenhuis Gent

Uia - Union of International Associations

Unipso (FR) - Union des entreprises à profit social

Urobel (NL) - Belgische nationale vereniging voor urologische verpleegkundigen en aanverwanten

V

VAF (FR) - Vlaams Audiovisueel Fonds

VAPH (FR) - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

VAR (FR) - Vlaamse Adviesraad voor erkenning van Verzorgingsintellingen

VB (FR) - Vlaams Belang

VBA (NL) - Vereniging der belgische aannemers van grote bouwwerken

VBI-KULeuven (FR) - Aangesloten verenigingen

VBIG (FR) - Aangesloten verenigingen

VBO (NL) - Verbond van Belgische Ondernemingen

VBZV (FR) - Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen

VCB (FR) - Vlaamse Confederatie Bouw

VCT (NL) - Vaste Commissie voor Taaltoezicht

VCV (FR) - Vlaams Centrum voor Volkscultuur

VDAB (FR) - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

VDKMS (NL) - Voorbereidende Divisie van de Koninklijke Militaire School

VEA (FR) - Vlaams Energieagentschap

VEA (FR) - Vereniging voor Expeditie, logistiek en goederenbelangen van Antwerpen

VENECO (FR) - Dienstverlenende vereniging voor ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling

VEPEK (FR) - Verbond voor Pluimvee, Eieren en Konijn

VEREMABEL (NL) - Groepering van Verkopers-Herstellers van tractoren en landbouw Machines van België

VESOC (FR) - Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité

VFL (FR) - Vlaams Fonds voor de Letteren

VFLD (FR) - Vlaams Fonds voor de Lastendelging

VGC (NL) - Vlaamse Gemeenschapscommissie

VGI (NL) - Verbond van de Glasindustrie

VGR (FR) - Vlaamse Gezondheidsraad

VGV (NL) - *ab_VGV (NL) _DE

VIB (FR) - VIB

VIBNA (FR) - Vereniging van de Industriële Bedrijven van Noord-Antwerpen

VIGEZ (FR) - Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie

VIK (FR) - Vlaamse Ingenieurskamer

VILT (FR) - Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw

VILv (FR) - Aangesloten verenigingen

VIOE (FR) - Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

VIONA (FR) - Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktonderzoek

VIPA (FR) - Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

VITO (FR) - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

VIrBr (FR) - Aangesloten verenigingen

VK (NL) - Vakbond der Kaderleden

VKB (FR) - Vereinigung der Kader des Bundes

VKB (NL) - Verkeersbelasting

VKG (NL) - Vereniging der Kassen voor Gezinsvergoedingen

VKI (FR) - Verein für Konsumenten-Information

VLABINVEST (FR) - Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant

VLACORO (FR) - Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening

VLAM (FR) - Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

VLAM (NL) - Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

VLAO (FR) - Vlaams Agentschap Ondernemen

VLD (FR) - *ab_VLD (FR) _DE

VLHORA (FR) - Vlaamse Hogescholenraad

VLIR (FR) - Vlaamse Interuniversitaire Raad

VLIZ (FR) - Vlaams Instituut van de Zee

VLM (FR) - Vlaamse Landmaatschappij

VLOPERA (FR) - Vlaamse Opera

VLOR (FR) - Vlaamse Onderwijsraad

VMH (FR) - Vlaamse Milieuholding

VMM (FR) - Vlaamse Milieumaatschappij

VMSW (FR) - Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

VMW (FR) - Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

VNC (NL) - Vaste Nationale Cultuurpactcommissie

VOB (NL) - Verbond van Ondernemingen te Brussel

VODO) (NL) - Vertegenwoordigers van de NGO's voor de ontwikkelingssamenwerking

VOF (NL) - *ab_VOF (NL) _DE

VOV (NL) - Vereniging van Openbare Verzorgingsinstellingen

VPM (FR) - Vlaamse Participatiemaatschappij

VREG (FR) - Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

VRM (FR) - Vlaamse Regulator voor de Media

VRT (FR) - Vlaamse Radio- en Televisie omroeporganisatie

VRWB (FR) - Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

VSO (NL) - *ab_VSO (NL) _DE

VSOA (NL) - Vrij Syndikaat voor het Openbaar Ambt

VSV (FR) - Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

VSVZ (NL) - Vereniging der Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen

VTM (FR) - Vlaamse Media Maatschappij

VTU (FR) - Vlaamse Tuinbouw Unie

VUB (FR) - Vrije Universiteit Brussel

VUKB - Vereinigung Unabhängiger Krankenplegerinnen Belgiens

VVGG (FR) - Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid

VVIZV (FR) - Vlaamse Vereniging van Intensieve Zorgen Verpleegkundigen

VVJ (FR) - Vlaamse Vereniging van Journalisten

VVL (FR) - Vereniging van vlaamse letterkundigen

VVM (FR) - Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

VVM (FR) - Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

VVO (FR) - Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel

VVOV (FR) - Vereniging van Vlaamse OperatieVerpleegkundigen

VVR (FR) - Vereniging Vlaamse Reisbureaus

VVRO (FR) - Vereniging voor verpleegkundigen radiotherapie en oncologie

VVS (FR) - Vlaams Varkensstamboek

VVSG (FR) - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

VVVB (FR) - Vlaamse Vereniging van Verpleegkundigen in de Bedrijfsgezondheidszorg

VVVS (FR) - Vlaamse Vereniging van Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg

VZBV (FR) - Verbraucherzentrale Bundesverband

Vast Comité I (NL) - Vast Comité van toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Verko (FR) - Verenigde Kompostbedrijven

Verts/Ale (NL) - Fractie De Groenen - Vrije Europese Alliantie

Vzw (NL) - *ab_Vzw (NL) _DE

c

cdH (FR) - Centre Démocrate Humaniste

s

sp.a (FR) - Socialisten en Progressieven Anders

GDM – was ist das ?

Der Leitfaden der Ministerien ( Guide des Ministères /GDM) ist ein mehr als 1 200 Seiten umfassendes Verzeichnis, das Tausende Informationen über die Organisation der öffentlichen Behörden enthält.

Dort finden Sie die Funktionen und die Kontaktinformationen der Kabinette und der Personen, die in den Ministerien arbeiten.

  • Mehr als 1 200 Seiten und 15 000 Datenblätter, die regelmäßig aktualisiert werden.
  • Eine diesem Datenfluss angemessene Suchmaschine bietet einen Nutzerkomfort, der zunehmend intuitiven Zugriff auf die Daten erlaubt.

Kontakt