Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Officiële waarde

Voorgestelde waarde

U moet ingelogd zijn om dit item te bekijken.
Hoe in te schrijven op GDM ?

Gemeenschappelijke en Gewestelijke Regeringen

Aanvullende informatie
 • Regering van de Franse Gemeenschap of Gemeenschap Wallonië-BrusselMelden

  • Minister-PresidentMelden

  • Vice-president en Minister van Kind, Onderzoek en AmbtenarenzakenMelden

  • Vice-president en Minister van Hoger OnderwijsMelden

  • Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de BruxellesMelden

  • Minister van SportenMelden

  • Minister van BegrotingMelden

 • Regering van het Waals GewestMelden

  • Minister-PresidentMelden

  • Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportivesMelden

  • Ministre du Budget, de l'Énergie et des AéroportsMelden

  • Ministre en charge de l'Agriculture, de la Nature, des Forêts, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et Délégué à la Représentation à la Grande RégionMelden

  • Vice-Président, Ministre de l'Économie, de l?Emploi et de la formationMelden

  • Vice-Présidente, Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des Chances, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures de la petite enfanceMelden

  • Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, des Zones d'activité économique, de la sécurité routière, de la Mobilité, des Transports et du Bien-être animalMelden

 • Regering van de Duitstalige GemeenschapMelden

  • Minister-Voorzitter, Minister voor lokale besturen Melden

  • Minister van Cultuur, Media en ToerismeMelden

  • Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale AangelegenhedenMelden

  • Minister van Onderwijs, Vorming en WerkgelegenheidMelden

 • Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (COCOM)Melden

  • Voorzitter van het Verenigd CollegeMelden

  • Lid belast met Gezondheidsbeleid, Financiën, Begroting en Externe BetrekkingenMelden

  • Lid belast met het Beleid inzake Bijstand aan Personen, Financiën, Begroting en Externe BetrekkingenMelden

  • Lid belast met het Beleid inzake Bijstand aan Personen en Openbaar AmbtMelden

  • Lid belast met Gezondheidsbeleid en Openbaar AmtMelden

 • College van de Vlaamse GemeenschapscommissieMelden

  • Collegevoorzitter, belast met Onderwijs, Vorming en BegrotingMelden

  • Collegelid belast met Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en PatrimoniumMelden

  • Collegelid belast met Cultuur, Jeugd, Sport en AmbtenarenzakenMelden

 • College van de Franse GemeenschapscommissieMelden

  • Minister-Voorzitter, belast belast met Begroting, Onderwijs, Toerisme en Internationale BetrekkingenMelden

  • Lid belast met sociale CohesieMelden

  • Lid belast met Openbaar Ambt, Gezondheidsbeleid en Beroepsopleiding voor de MiddenstandMelden

  • Lid belast met het Beleid inzake Bijstand aan Personen met een HandicapMelden

  • Lid belast met Beroepsopleiding, Cultuur, Schoolvervoer, Sociale Actie, Gezin, Sport en Internationale BetrekkingenMelden

GDM, wat is dat?

GDM, wat is dat?

De Gids der Ministeries is een gids van meer dan 1.200 bladzijden die duizenden inlichtingen bevat over de organisatie van de overheidsdiensten. 

U vindt er de functies en de contactinformatie van de kabinetten en de personen die in de ministeries werken.

 • Meer dan 1.200 bladzijden en 15.000 fiches die regelmatig worden geüpdatet.
 • Een aan de stroom aangepaste zoekmotor die een gebruikscomfort biedt en waardoor u een steeds intuïtievere toegang tot de gegevens krijgt.

Contact opnemen

e-Mail : info@gdm.be
Jourdanstraat 148 - 1060 Brussel
Fax : 02.241.08.32 - BTW 0432.524.483